ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ

Διαθέτοντας τον απαραίτητο φορητό εξοπλισμό,
προβαίνουμε σε επιτόπου καθαρισμό του τάπητα ή το χαλιού σας.